Wenn Sie externe Inhalte von www.youtube.com aktivieren, werden Daten automatisiert an diesen Anbieter übertragen.
Mehr Informationen

Trillus® - Micro-organismen voor hogere bodemvruchtbaarheid

Het micro bioom van de bodem bevat massa's levende organismen, waarvan we de meeste niet eens met het blote oog kunnen zien. De meest talrijke organismen zijn bacteriën en schimmels. Deze zijn op hun beurt weer onderverdeeld in ontelbare ondersoorten en stammen. Deze organismen vervullen een brede waaier van taken, zoals de afbraak van organisch materiaal, de nutriënten cyclus, of het beïnvloeden van de bodemstructuur. Door Trillus® toe te passen, ondersteunt u de herkolonisatie van uw bodem met nuttige micro-organismen. Daardoor zijn uw gewassen beter bestand tegen abiotische stress, nemen ze de beschikbare voedingsstoffen efficiënter op en hebben ze dus een hoger opbrengst potentieel.

 

Trillus® bevat de volgende unieke en gepatenteerde micro-organismen:

  • De bacterie Pseudomonas fluorescens (stam ref.: B177-M-03.08) wordt geclassificeerd als PGPR (=plant groeibevorderende rhizobacterie). Nieuwe wetenschappelijke bevindingen suggereren dat pseudomonaden een cruciale rol spelen in de rhizofaag cyclus voor de opname van voedingsstoffen door planten.
  • De schimmel Trichoderma harzianum (stam ref.: B97-M-04.08) verhoogt de beschikbaarheid van voedingsstoffen en water voor de plant via myceliumvorming. Het ondersteunt ook de mobilisatie van voedingsstoffen uit organisch materiaal in de bodem.

Meerdere jaren van exacte tests betalen zich uit!

Gewas inputs die een positief effect sorteren en dit gedurende verscheidene jaren in het veld op betrouwbare wijze kunnen aantonen, zijn zeldzaam. Daarom zijn wij des te verheugder u Trillus® te kunnen aanbieden, een nieuw bodemverbeteringsmiddel om uw plant productie rendabeler te maken. De hieronder gepresenteerde testresultaten over 5 jaar bevestigen dat we met Trillus® de landbouw ook in de toekomst rendabel kunnen maken.

 

Exacte proeven Aardappel 2017-2021, testaanbieder: agro nord, N.U.Agrar

2017+2018: Toepassing van 0,2 kg/ha Trillus® als een breed-oppervlakte bodembehandeling zonder incorporatie na het planten

2019-2021: Toepassing van 0,2 kg/ha Trillus® als knol/ruw-behandeling tijdens het planten

 

Uw contactpersoon:

agroplanta
Friedrich Boecker
Mobiel: +49 (0) 170 561 75 44
E-mail: friedrich.boecker@remove-this.agroplanta.de

Onze partner:

Pentagrow
Cor den Hertog

Telefoon: +31 (0) 182 769 117
Mobiel: +31 (0) 624 220 219
E-mail: info@remove-this.pentagrow.nl
www.pentagrow.nl

Trillus® in de Glastuinbouw

Trillus® wordt ook gebruikt in de glastuinbouw. Een betere opkomst, sterkere beworteling, snellere ontwikkeling en hogere nutriënten efficiëntie worden bereikt door het gebruik van Trillus®. De toepassingsdata en -percentages in deze speciale teelten verschillen van die in de klassieke akkerbouw:

Jonge planten: 150 g/m² of splitsing 2 x 75 g/m²
Bodemtoepassing met bijmenging: 0,5 - 1 kg/ha
Mengen in de ondergrond: 150 g/m³
Met bevloeiing: 200 g/ha om de 2 weken

Trillus® ondersteunt de beworteling, ontwikkeling en nutriënten efficiëntie in de glastuinbouw. Er is geconstateerd, vooral in de kas, dat de snellere ontwikkeling een eerdere oogst van de gewassen in de hand kan werken.

Factoren die Trillus® kunnen beïnvloeden

Biologische producten op basis van levende micro-organismen, moeten aan bijzondere gebruiksvoorschriften voldoen. Aangezien Trillus® zich richt op de interactie met de plant wortel, moet het bodem toevoegingsmiddel kort voor / tot kort na het zaaien worden toegepast. Latere data worden niet aanbevolen. Oplossing in de bodem is ook belangrijk voor bescherming tegen Uv-straling en voldoende vochtigheid te garanderen. Organische stoffen in de bodem en het grondbewerkingssysteem kunnen ook van invloed zijn op de micro-organismen. Verminderde grondbewerking en hogere humus gehalten moeten als gunstig worden beschouwd. Er is op gewezen dat deze micro-organismen aeroob leven, d.w.z. dat deze zuurstof nodig hebben.

Mengbaarheid met andere producten

  • Fungiciden voor aardappelen: bv: Azoxystrobin (bv. Ortiva®), Flutolanil (bv. Moncut®), enz.
  • Kantor®, Nutri-Phite® Magnum S
  • Gier, digestaat
  • Piadin®
  • ASL-meststofoplossing (bv. gebruik in het Cultan-proces)

Voor nadere inlichtingen of in geval van onzekerheid, aarzel niet contact met ons op te nemen.

Mengsels met andere producten op basis van micro-organismen (bv. Proradix®) kunnen wij momenteel niet aanbevelen.

Uw contactpersoon:

agroplanta
Friedrich Boecker
Mobiel: +49 (0) 170 561 75 44
E-mail: friedrich.boecker@remove-this.agroplanta.de

Onze partner:

Pentagrow
Cor den Hertog

Telefoon: +31 (0) 182 769 117
Mobiel: +31 (0) 624 220 219
E-mail: info@remove-this.pentagrow.nl
www.pentagrow.nl

Aanbeveling voor toepassing

Aangezien Trillus® levende organismen bevat, moet een zorgvuldige behandeling de eerste prioriteit zijn. Wij adviseren een toediening van 0,2 kg/ha (maximaal 0,5 kg/ha) in een "beschermd systeem". Dit omvat een toepassing in de bodem, of op de bodem met onmiddellijke inwerking.

 

Productoverzicht

Bodem verbeteraar (DüngG. §2, Abs. 6a)

Bacteriën: Pseudomonas fluorescens (stam ref. B177-M-03.08; 1 x 108 CFU/g)

Schimmels: Trichoderma harzianum (stam ref. B97-M-04.08; 1 x 106 CFU/g)

(CFU = kolonievormende eenheden)

 

Verpakkingsgrootte: 8 x 1 kg

Minimale houdbaarheid: 12 maanden

 

Het product is geregistreerd op de Nederlandse inputlijst voor de biologische landbouw.